Verving

Verving er en gammel og anerkjent metode for å skaffe nye kunder. Erfaring viser at man får det beste økonomiske resultatet om den som verver, er kunde, og anbefaler andre å bli kunde, basert på egne erfaringer.

I prinsipp er det to måter å verve på. Enten ved at den som verver, sender inn informasjonen (angiver-verving), eller ved at den som vil bli ny kunde, selv gjør det (anbefalings-verving). Erfaring viser også at resultatet blir bedre om det er den som ønsker å bli vervet, som sender inn ( (anbefalingsverving).

Med Novare® QCARD web-app, kan man verve på den måten man ønsker. Både verver og vervet – samt virksomheten – har hele tiden full oversikt over hva som skjer. Web-appen gjør at selve vervingen kan gjennomføres enkelt og raskt, og uten noen form for 'håndarbeid'.

Det gjør at administrasjonskostnadene holdes nede, at ververe er motivert, og at man kan ha en dialog med både verver og vervet.
Verving
Om verver
Om vervet
FAQ - Verving
Lagre kort og link?